Merchant details

Huijie Exchange

  • 531
  • Shop 6, G/F, Fung Ming Building, 2-16 Lan Fong Road, Causeway Bay, Hong Kong
  • 星期一至星期六:10:00-19:00
  • 2117-7031 / 2155-3010
  • 2117-7033
  • info.LF@gmehk.com.hk

Shop profile

【惠捷找換有限公司】是於香港成立的一間經政府註冊並具有獨特經營理念的持牌金錢服務經營者(匯款代理人和貨幣兌換商)。一直致力為來自香港,及世界各地的客戶,提供全面、快捷、可靠的匯款及貨幣兌換服務,並在同業及市場上建立了良好的信譽,備受客戶的好評、信賴與支持。持牌名称:惠捷找換有限公司;持牌地址:香港銅鑼灣蘭芳道2-16號鳳凰公寓地下6號舖;分行名稱:惠捷找換(蘭芳道分行)

Merchant quotation

  • Cash
  • Remittance

HKD

You Buy

You Sell

0.0004 0.0003
0.0006 0.0005
0.0062 0.0059
0.0609 0.0590
0.1050 0.0860
0.1475 0.1340
0.1598 0.0300
0.2370 0.2210
0.2730 0.2600
0.5200 0.3500
0.8320 0.6920
0.8380 0.6980
0.9800 0.9200
1.1429 1.1074
1.2190 1.0790
1.8400 1.7100
2.1800 2.0300
2.1980 1.9700
2.2900 1.9700
2.5900 1.8500
4.9900 4.7900
5.3600 5.1500
5.8300 5.6300
6.0200 5.8300
6.0500 5.7100
7.8650 7.7300
8.5980 8.3300
8.7000 8.4000
9.7900 9.5000